Over og under: Mottak av dorgemakrell

Under: Islevering til sjark

Under: Mottak av makrell fra ringnotfartøyet "STOREKNUT"

Under:Produksjonslinjer

Over og under: Mottak av dorgemakrell

Under: "GREEN WINTER"

Under: Lasting av

"GREEN WINTER"

Under: Mottak av fisk fra Norges største fiskefartøy "LIBAS"

Under: Skude Fryseri sett fra nord.

Under:Maskinistene våre

Made with Namu6